Verlatingsangst, angst om
los te laten

Verlatingsangst heeft betrekking op de angst dat de ander (tijdelijk) geen contact meer met je wil of kan hebben. Als verlatingsangst ertoe leidt dat je bijvoorbeeld niet op kamers durft, wordt je levensloop er sterk door bepaald. Ook als je als ongeruste ouder steeds extreem angstig blijft wachten tot je partner of kind veilig thuis komt, spreken we van een fobische verlatingsangst.

Bij veel angstklachten kan een naaste persoon veiligheid bieden. De drang om de ander in je buurt te houden wordt echter steeds dwingender. Verlatingsangst zet dan de relatie tussen twee of meer mensen langdurig onder druk.

Als gevolg van verlatingsangst ontstaat meestal vermijdingsgedrag, controle gedrag en het overmatig om geruststelling vragen. Het vermijdingsgedrag kan inhouden dat je niet alleen ergens naartoe gaat, dat je de ander overtuigt om bij je in de buurt te blijven. Bij sterke verlatingsangst zie je dat dit patroon jarenlang optreedt. Het bepaalt dan de bewegingsvrijheid.

Controlegedragingen zijn vaak aanwezig. Je kijkt hoe de agenda van de ander eruit ziet om te weten waar deze is en wanneer de persoon weer thuis komt. Ter controle wordt een naaste veel opgebeld om te kijken of deze bereikbaar is. Bij fobische verlatingsangst gaat men iemand soms achterna reizen om zo in de buurt te kunnen zijn.

Het geruststelling vragen gaat vaak terloops. Je polst de naaste of deze plannen heeft om weg te gaan. In een relatie vraag je steeds bevestiging of de ander nog vertrouwen in de relatie heeft, uit angst de ander te verliezen. Je belt de ander met oneigenlijke bedoelingen. Je vraagt wat de ander die avond wil eten, maar hoopt met dit telefoontje de eigen onrust weer te verminderen.

Verlatingsangst kan voortkomen uit opvoeding, teleurstellingen en afwijzingen, trauma, relatieproblematiek, karakterkenmerken, gewoonten, jaloezie, angst voor paniek of lichamelijke klachten als hartaanval, epilepsie etc. IPZO behandelt mensen met verlatingsangst vanaf 18 jaar.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van verlatingsangst
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.