Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
Link
ContactNa jarenlang als psycholoog bij IPZO gewerkt te hebben heeft drs. Janneke Koopman besloten zelfstandig haar psychologenpraktijk in Bussum te voeren. De binnen IPZO opgedane kennis, vaardigheden en professionaliteit op het gebied van angst-, fobie-, paniek-, hyperventilatie- en traumaklachten van Janneke Koopman rechtvaardigen dat IPZO haar het predicaat 'Partner van IPZO' heeft toegekend.

Contact
Telefoonnummer: 088 7001170 (lokaal tarief)
Email: info@praktijkdebovenkamer.nl


Bezoekadres Partner van IPZO
Psychologenpraktijk 'De Bovenkamer'
Torenlaan 11b
1402 AT Bussum


Postadres 'De Bovenkamer'
Torenlaan 11b
1402 AT Bussum

Tarief 'De Bovenkamer'
(uitgebreide informatie vindt u onder vergoedingen)
Gecontracteerde zorg (zie overzicht): De Bovenkamer declareert uw behandelkosten bij uw zorgverzekeraar en uw zorgverzekeraar vergoedt de volledige factuur rechtstreeks aan De Bovenkamer. U betaalt uiteindelijk het (resterende deel) van uw Eigen Risico aan uw zorgverzekeraar.

Niet-gecontracteerde zorg (zie overzicht): De Bovenkamer stuurt u na afloop van de behandeling een factuur met het door de Nederlandse ZorgAutoriteit (NzA) vastgesteld tarief (zie overzicht). U betaalt dit bedrag aan De Bovenkamer en kunt het factuurbedrag vervolgens declareren bij uw zorgverzekering. Uw vergoeding zal ongeveer 70% van het factuurbedrag bedragen (wisselt per zorgverzekering).

Zelfbetaler: U wenst geen vergoeding van uw zorgverzekeraar. U betaald € 87,- per consult.

No show: Bij afmelding korter dan 24 uur voorafgaand aan een consult, ongeacht de reden van afmelding betaald u € 80,- per consult.


Wachttijd 'De Bovenkamer'
Gemiddeld is er na aanmelding een wachttijd tussen de 8 en 12 weken. De secretaresse kan u bij uw aanmelding of opvraag van informatie de actuele wachttijd geven.


Een 'Partner van IPZO' is een zelfstandige angst-behandelpraktijk, onafhankelijk van IPZO.<privacyverklaring De Bovenkamer>
<kwaliteitsstatuut De Bovenkamer>
<algemene voorwaarden De Bovenkamer>