Dysmorphofobie, angst voor een
lelijk uiterlijk

Angst voor een misvormd, vreemd of lelijk uiterlijk komt in verschillende mate van ernst voor. Wanneer deze angst uit de hand loopt, ontwikkelt men een langdurige onzekerheid over zijn of haar uiterlijk. Niet zelden leidt dit tot depressieve gevoelens, piekeren en zeer veel met het uiterlijk bezig zijn.

Als de hoeveelheid tijd en aandacht voor het uiterlijk zinloos veel is als gevolg van angst voor een lelijk uiterlijk, is er sprake van een niet functionele angst. Mogelijke kritische beoordelingen van anderen zorgen dan voor veel spanningen. Vaak heeft dit grote gevolgen voor de eigenwaarde.

Angst voor een negatieve beleving van het uiterlijk kan soms voortkomen uit verminking na een ongeval of door een (aangeboren) afwijking/invaliditeit. In de meeste gevallen betreft het echter een negatieve beoordeling van het eigen uiterlijk, die de sociale omgeving overtrokken vindt.

Angst voor het uiterlijk is overmatig als de onzekerheid leidt tot het anders gaan gedragen, het ontwijken van situaties of overmatige gespannenheid. Controlegedragingen als bijvoorbeeld veel voor spiegels staan kunnen veel tijd op een dag in beslag nemen. Omgekeerd komen ook vermijdingsgedragingen voor. Dit kan zich uiten in het juist bewust ontlopen van spiegels, foto- en filmopnames en aandacht van anderen.

Angst voor een lelijk of onvolmaakt uiterlijk komt in grote verscheidenheid voor. Lichaamsdelen als neus, oren, tong, benen, heupen, ogen en wenkbrauwen maar ook het hebben van wallen onder de ogen, huidtype en huidafwijkingen, manier van lopen en uitstraling kunnen onderwerp zijn van hardnekkige onrust.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van angst voor een onvolmaakt uiterlijk
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst om te trillen veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.