Gesprekken onderhouden,
spreekangst

Angst om te spreken of gesprekken aan te gaan.

Spreekangst komt voor in twee hoofdvormen.

Interactieangst
Het gaat om angst om mee te praten met anderen of een gesprek op gang te houden. Dit kan zijn tijdens een visite, een sollicitatiegesprek, in de kroeg of tijdens de pauze op het werk. Men voelt een voortdurende druk om een vaardig gesprek te moeten houden. Mensen met deze angst blokkeren vaak, houden gesprekken oppervlakkig of worden veel te detaillistisch. Als er sprake is van een grote gespannenheid is het moeilijk om een gesprekslijn in stand te houden.

Soms gaat deze angst samen met andere problematiek, bijvoorbeeld de taal niet goed beheersen, depressief zijn, jezelf niet interessant of intelligent genoeg vinden, een laag zelfbeeld, stressperiodes, autisme etc. Mocht hier sprake van zijn, dan wordt daar ook aandacht aan besteed.

Performale angst
Het gaat hier om de angst om jezelf te presenteren. Bijvoorbeeld om een voordracht te houden, een presentatie te geven voor een groep. Hierbij kunnen black outs optreden en is zichtbare spanning of zenuwachtigheid vaak extra remmend. Oorzaken voor deze klachten zijn divers. Je bent angstig dat een ander ziet dat je bloost, zweet, trilt, hakkelt, gespannen bent etc. In een nieuwe omgeving moet je je nog inwerken of invechten. Daarbij wil je niet te zenuwachtig overkomen. Weinig ervaring hebben met spreken voor een groep maakt dat je nog geen routine hebt. Ook eerdere negatieve ervaringen kunnen de angst om opnieuw 'af te gaan' oproepen.

Angst om een gesprek aan te gaan of jezelf te presenteren kan veelal niet alleen met tips en trucs worden bereikt. Het is ook nodig om meer aan de oorzaak te werken en vervolgens weer in de praktijk te gaan oefenen.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van angst voor slechte communicatie
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u medicatie gebruikt om de angst te onderdrukken bespreken wij graag, in samenwerking met uw arts, hoe dit af te stemmen.
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen
  • Rollenspel

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.