Angst voor het rijexamen

Bang zijn voor het rijexamen komt veel voor. Bij veel mensen leidt deze angst niet tot onbeheersbare spanningen of het niet verkrijgen van een rijbewijs. Sommige mensen gaan zelfs extra goed presteren onder druk. Dit laatste geldt niet voor mensen met overmatige rijexamenangst. Hier ontstaat een vorm van faalangst waardoor je niet tot je recht komt tijdens een rijexamen.

Rijexamenangst kan zich uiten in veel onrust op voorhand. Slecht slapen, veel piekeren of angstig denken over het aanstaande examen, het overmatig voorbereiden van een examen of juist het wegduwen ervan. Tijdens het examen kan een black out optreden of het gevoel dat je te gespannen bent om adequaat te reageren.

Als de spanningen bij het rijexamen te groot lijken te worden, zijn er interventies mogelijk om de kans op falen te verkleinen.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:


  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van rijangst
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen. Hiervoor is gespecialiseerde rijangstbegeleiding op de weg mogelijk.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieeuml;n.