Angst bij kinderen

IPZO behandelt ook angstklachten bij kinderen.

Er zijn veel angsten die spontaan herstel kennen bij het ouder worden. Andere angstklachten daarentegen kunnen hardnekkig zijn en ook op latere leeftijd voor problemen zorgen. Kinderangsten kunnen divers zijn:

  • angstig zijn in de groep op school
  • angst om ziek te zijn of een ziekte te krijgen
  • angst voor overgeven
  • angst voor bloed of injecties
  • faalangstig zijn in het algemeen
  • angst voor verklede mensen
  • angst voor ziekenhuizen of dokters
  • angst voor inbrekers
  • trauma

Soms is een angst niet eenvoudig te herleiden tot een specifieke gebeurtenis of situatie. In andere gevallen kan dat wel het geval zijn. Trauma, scheiding of verlieservaring kunnen bij kinderen veelal leiden tot hinderende angsten.

Vaak worden angstreacties van kinderen door de ouders niet direct begrepen. Soms is het moeilijk te achterhalen waarom een kind zich terugtrekt, angstig reageert of situaties vermijdt. Dit omdat het kind zelf deze angsten en emoties niet begrijpt en/of ze niet kan verwoorden.

Begeleiding van kinderen met angstklachten gaat veelal op een praktische wijze. Er is een beloningssysteem, huiswerkopdrachten en bij jonge kinderen zullen de ouders gevraagd worden om een ondersteunende rol te spelen in de behandeling.

IPZO behandelt niet alle kinderangsten. Met name angsten vanaf het 7e levensjaar worden door ons behandeld. Neem voor oriënterend overleg contact met ons op.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.