Trilangst/angst om te beven

Trilangst is een vorm van een specifieke sociale fobie. Behandeling met medicatie kan soms ondersteuning bieden.

Trilangst is een angst die veelal leidt tot vermijding van situaties. Geen slokje drinken meer durven te nemen als een ander naar je kijkt, geen soep durven eten bij de schoonfamilie, niet meer met je baas in de kantine durven te zitten. Constant op je hoede moeten zijn om te zien of anderen je niet aankijken.

Trilangst kan naast de angst voor trillende handen of vingers betrekkingen hebben op trillingen in het gezicht, trillen of schokken van het hoofd en nek, het niet stil kunnen houden van de benen of het beven over het hele lichaam.

Veel mensen voelen zich beschaamd als ze trillen van de spanning. Voor sommigen is deze angst een groot en hinderlijk probleem geworden. Dit geldt zeker voor een verpleegkundige die geen injecties meer durft te geven, iemand die niet meer bij mensen op bezoek durft uit angst te trillen, iemand die op het werk niet meer de aandacht op zich gevestigd durft te zien, etc. Er is hier sprake van een uit de hand gelopen angst, waarbij in veel gevallen situaties krampachtig vermeden worden.

Trilangst staat niet altijd op zichzelf. Overbelasting vormt een constante voedingsbodem om trilangst te ontwikkelen. Ook bij depressieve klachten kan trilangst hardnekkig aanwezig zijn. Tijdens de behandeling zal ook aan deze complicerende factoren gewerkt worden.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

  • Diagnostiek en probleemanalyse
  • Psycho-educatie, informatie over de behandeling trilangst
  • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
  • Praktijkoefeningen
  • Evaluatie en advies
  • Terugvalpreventie
  • Als u door uw angst om te trillen veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).


Gerelateerde angsten of fobieën.