Angst voor autorijden,
rijangst

Veel mensen durven geen auto te rijden in moeilijke situaties. De oorzaken kunnen heel divers zijn. Veel voorkomende vormen van rijangst zijn:

 • Snelwegangst. Angst voor paniekaanvallen in de auto. Vaak komt deze vorm van rijangst voor tijdens of na een periode met paniekaanvallen, burn out of overbelasting. Het rijden met een snelheid van 120 kilometer per uur is vaak moeilijk, evenals het inhalen van vrachtauto's.
 • Faalangst in het verkeer. Dit kan onderandere door routinegebrek, inschattingsproblemen, overmatig perfectionisme of keuzeproblemen ontstaan.
 • Verkeerstrauma. Rijangst ten gevolge van een traumatische ervaring of auto-ongeluk. Na een aanrijding, schade of letsel kan er intense angst of spanning voor het autorijden ontstaan. Soms beperkt de angst zich tot bepaalde verkeerssituaties. Vaak lijkt die verkeerssituatie op de situatie van het moment waarop een verkeerstrauma is ontstaan.
 • Bijrijdersangst. Hinderlijke angst en gevoel van onveiligheid op de bijrijdersstoel. Deze vorm van rijangst is onder te verdelen in een 'vermijdende' en een 'controlerende' bijrijder. De vermijdende bijrijder zal niet actief meerijden en uit angst afleiding zoeken. De controlerende bijrijder zal (te) actief meerijden en opmerkingen maken, eventueel ongevraagd aanwijzingen geven en stress reacties veroorzaken.
 • Rijangst door ouderdomsonzekerheden. Door toenemende leeftijd wordt men angstiger en vermijdend in het verkeer.
 • Specfieke situaties tijdens het autorijden: tunnels, wegversmallingen zonder vluchtstrook, wegverbredingen, bochten, bruggen, invoegen, files.
 • Rijden in het buitenland, in de bergen autorijden,links rijden.
 • Overige. Rijvaardigheidsproblemen, dwangstoornis, angst voor gladheid/sneeuw, regen, angst om flauw te vallen achter het stuur, angst voor agressie in het verkeer, angst voor het rijexamen.

Rijangst heeft lang niet altijd met onervarenheid te maken, integendeel. Veel mensen met angst voor autorijden ontwikkelen de klacht na jaren rijervaring.

Rijangst leidt veelal tot vermijdingsgedrag dat hardnekkig is. Het minder mobiel zijn geeft veel ongewenste beperkingen. Het sociale leven en werkuitoefening kunnen sterk gehinderd raken.

IPZO gaat uit van laagdrempelige zorg. U krijgt individuele begeleiding van een gespecialiseerde psycholoog. De behandeling richt zich op:

 • Diagnostiek en probleemanalyse
 • Psycho-educatie, informatie over de behandeling van rijangst
 • Bewezen effectieve behandeltechnieken voor deze angst
 • Praktijkoefeningen
 • Evaluatie en advies
 • Terugvalpreventie
 • Als u door uw angst veel situaties bent gaan vermijden, wordt u tijdens de therapie praktisch geholpen bij het wegnemen van onwenselijke vermijdingen. Hiervoor is gespecialiseerde rijangstbegeleiding op de weg mogelijk.

Wilt u vrijblijvend aanvullende informatie?

Stuur uw mail naar informatie@ipzo.nl
of bel: 088 7001100
(lokaal tarief).

Kijk voor aanvullende informatie ook op de volgende website:
https://www.rijangstlabel.nl/

Gerelateerde angsten of fobieën.